Firmy, organizácie a inštitúcie

Selfmanagement – efektívne hospodárenie s časom a sebariadenie270 €/osoba
Efektívne interpersonálne správanie a vzťahy na pracovisku:
1. Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných150 €/osoba
2. Komunikácia pri vedení ľudí150 €/osoba
3. Rozvoj emocionálnej inteligencie a tolerancie v medziľudských vzťahoch na pracovisku150 €/osoba
4. Prevencia psychického mobbingu (šikanovania) na pracovisku a efektívne riešenie konfliktov150 €/osoba
Asertivita a zvládnutie stresu170 €/osoba
Program business plus270 €/osoba
Uplatnenie psychológie v praxi manažéra170 €/osoba
Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa150 €/osoba
Obchodné rokovanie a vyjednávanie150 €/osoba
Image maker – verejné vystupovanie270 €/osoba
Výber pracovníkov270 €/osoba
Úspešná sebaprezentácia270 €/osoba
Vydanie potvrdenia o absolvovaní výcviku10 €/osoba

V cene za vzdelávanie je zahrnuté:

  • výučbové materiály, zošit, pero
  • občerstvenie: minerálka, džús, káva, slané aj sladké pečivo, ovocie
  • reklamné darčeky

* V prípade záujmu o vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu si môžete nakombinovať viaceré kurzy podľa vášho výberu.
** V prípade záujmu o skupinovú prednášku (10 a viac osôb) je možné získať zľavu 15%.
*** V prípade záujmu účastníka o viaceré kurzy si môže uplatniť zľavu 15%.
**** V prípade záujmu o vzdelávanie vo Vašom meste, obci, škole si do ceny započítame aj náklady spojené s cestou, prípadne ubytovaním lektorov.
***** V prípade voľby 2 modulov v ponuke „Efektívne interpersonálne správanie a vzťahy na pracovisku“ získate zľavu 10%. V prípade voľby 3 modulov získate zľavu 15%. Pri voľbe všetkých 4 modulov získate zľavu 20%.