Firmy, organizácie a inštitúcie

Selfmanagement – efektívne hospodárenie s časom a sebariadenie 270 €/osoba
Efektívne interpersonálne správanie a vzťahy na pracovisku:
1. Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných 150 €/osoba
2. Komunikácia pri vedení ľudí 150 €/osoba
3. Rozvoj emocionálnej inteligencie a tolerancie v medziľudských vzťahoch na pracovisku 150 €/osoba
4. Prevencia psychického mobbingu (šikanovania) na pracovisku a efektívne riešenie konfliktov 150 €/osoba
Asertivita a zvládnutie stresu 170 €/osoba
Program business plus 270 €/osoba
Uplatnenie psychológie v praxi manažéra 170 €/osoba
Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa 150 €/osoba
Obchodné rokovanie a vyjednávanie 150 €/osoba
270 €/osoba
Výber pracovníkov 270 €/osoba
Úspešná sebaprezentácia 270 €/osoba
Vydanie potvrdenia o absolvovaní výcviku 10 €/osoba

 

V cene za vzdelávanie je zahrnuté:

  • výučbové materiály, zošit, pero
  • občerstvenie: minerálka, džús, káva, slané aj sladké pečivo, ovocie
  • reklamné darčeky

* V prípade záujmu o vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu si môžete nakombinovať viaceré kurzy podľa vášho výberu.
** V prípade záujmu o skupinovú prednášku (10 a viac osôb) je možné získať zľavu 15%.
*** V prípade záujmu účastníka o viaceré kurzy si môže uplatniť zľavu 15%.
**** V prípade záujmu o vzdelávanie vo Vašom meste, obci, škole si do ceny započítame aj náklady spojené s cestou, prípadne ubytovaním lektorov.
***** V prípade voľby 2 modulov v ponuke „Efektívne interpersonálne správanie a vzťahy na pracovisku“ získate zľavu 10%. V prípade voľby 3 modulov získate zľavu 15%. Pri voľbe všetkých 4 modulov získate zľavu 20%.