Zvládanie stresových situácií, efektívne riešenie problémov v školskom prostredí

Cieľom programu je získanie poznatkov o vplyve stresu na učiteľa a jeho prácu a zručností, ako tieto situácie eliminovať.

Program je zameraný na:

 • charakteristiku stresu
 • vplyv konfliktov a stresu na pracovisku na výkon a efektivitu práce
 • fyzické príčiny stresu učiteľov
 • psychické príčiny stresu učiteľov
 • následky stresu v psychike učiteľa
 • syndróm vyhorenia
 • následky stresu v stavoch vedomia učiteľa
 • následky stresu v medziľudských vzťahoch učiteľa
 • stratégie zvládania stresu, eliminácia stresových faktorov vyskytujúcich sa v školskom prostredí
 • rozvoj aktívneho počúvania (povzbudzovanie, objasňovanie, parafrázovanie, zrkadlenie pocitov, zhrnutie, uznanie a potvrdzovanie)
 • schopnosť dohodnúť sa, hľadanie kompromisu, psychohry

Program trvá 1 deň – 3 hodiny a jeho cena je 50 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.