Doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

Vyštudovala odbor psychológia – pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde si vykonala aj rigoróznu skúšku a získala titul PhDr., ako aj obhájila kandidátsku prácu a získala titul CSc.. Titul Doc. Získala v roku 1995 na Filozofickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Od roku 1996 absolvovala rôzne kurzy ako Muzikoterapia, Adlerova terapia, Satirovej terapeutický rodinný kurz.
Od roku 1974 pôsobila ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte, neskôr sa stala vedúcou kabinetu psychológie. V roku 1984 pôsobí na Filozofickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici na katedre psychológie. Za túto svoju pôsobnosť bola dvakrát vedúcou katedry psychológie, prorektorkou pre pedagogickú činnosť a v dnešnej dobe je zástupkyňou vedúceho katedry psychológie.
Zúčastňovala sa mnohých zahraničných aktivít ako aj medzinárodných podujatí v Bostone, Melbourne, Banskej Bystrici, Egeri či Instanbule.
Je členkou redakčnej rady „Pedagogická revue“, „Školský psychológ“ či „Múzy v škole“. Takisto je členkou ISPA a predsedníčkou Asociácie školskej psychológie SR a ČR.