Pedagogicko-psychologická diagnostika pre učiteľov, resp. ako lepšie poznávať žiakov?

Cieľom programu je získanie zručností s používaním vybraných diagnostických metód určených pre prácu učiteľa v edukačnom procese.

Program je zameraný na:

 • diagnostickú kompetenciu pre učiteľov
 • diagnostický postup
 • metódy pedagogickej diagnostiky
 • špecifické poruchy učenia
 • špecifické poruchy správania
 • obsahové aspekty pedagogickej diagnostiky:
  • osobné údaje
  • zdravotný stav
  • rodinné, hospodárske, sociálne, kultúrne podmienky
  • prospech, záznam o vývoji žiaka
  • správanie v kolektíve
  • usilovnosť
  • vzťah k škole
  • vzťah k režimu školy
  • prevládajúce črty osobnosti
  • morálne vlastnosti
  • postoje žiaka
  • záujmová činnosť
  • profesijná príprava
  • hodnotenie o mimoriadnych výkonoch a správaní
  • formulovanie výchovných plánov, nápravné možnosti

Program trvá 1 deň – 3 hodiny a jeho cena je 50 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.