Vzdelávací program rozvíjania efektívneho učenia žiakov.

Cieľom programu je získanie poznatkov o učebných štýloch žiakov a návodu, ako zlepšiť ich učebné zručnosti.

Program je zameraný na:

 • Teoretické poznatky z oblasti učenia:
  • krivka učenia a plánovanie učenia
  • ako sa prinútiť učiť
  • efektívne metódy učenia
  • učenie sa textov
  • zapamätávanie, opakovanie, prestávky
  • zvládanie trémy pred skúšaním
  • skúškové stratégie
 • Získanie spôsobilostí v oblasti učebných zručností žiakov:
  • program zameraný na osvojenie zručností analýzy študijných predpokladov žiakov, problémov v učení a ich učebných štýlov
  • diagnostika inteligenčných schopností a pamäti žiaka
  • diagnostika triedy – podporujúca trieda
  • praktické cvičenia (napr. pracovný zošit určený na sebamonitorovanie a i.)
  • odporúčanie vhodných metód výučby žiakov

Program trvá 2 dni – po 3 hodiny, resp. 1 deň – 6 hodín a jeho cena je 100 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.