Diplomatický protokol, biznis protokol, spoločenská etiketa

OZ PROFKREATIS ponúka manažérom, podnikateľom, vedúcim pracovníkom, sekretárkam a asistentom tréningový program zameraný na to, ako adekvátne a úspešne reprezentovať seba a firmu.

Program je zameraný na:

 • terminológiu, históriu
 • význam dodržiavania pravidiel
 • diplomatický protokol a spoločenská etiketa
 • protokolárne poradie predstaviteľov štátu a samosprávy, pravidlá dávania prednosti spoločensky významnejšej osobe
 • používanie štátnych vlajok a symbolov
 • pozdravy, oslovovanie, predstavovanie, tykanie a vykanie
 • používanie pozvánok, vizitiek, význam a uvádzanie skratiek na vizitkách a pozvánkach
 • prijímanie domácich a zahraničných návštev (vítanie návštev, program návštevy, ubytovanie, sedenie v aute, tlmočenie, stolovanie, nápoje, občerstvenie, dary – ich výber, odovzdávanie a prijímanie)
 • predpísané oblečenie na spoločenské podujatia
 • pravidlá zostavovania spoločenského a pracovného zasadacieho poriadku
 • pracovné obedy a večere
 • zásady organizovania konkrétnych spoločenských podujatí, najčastejšie prehrešky na spoločenských podujatiach
 • vystupovanie a rétorika
 • protokol pri podpise dohody
 • štylistiku písaného a hovoreného prejavu, písanie osobných a obchodných listov
 • telefonický kontakt a jeho pravidlá
 • multikulturalitu – odlišnosti spoločenskej etikety v krajinách Európy, Ázie, Ameriky
 • ostatné podľa požiadaviek klientov

Program trvá 1deň – 7 hodín a jeho cena je 150 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.