Spôsob úhrady

Pred nástupom na akékoľvek vzdelávanie je potrebné uhradiť danú sumu vzdelávania (viď cenník) vkladom na účet, resp. bankovým prevodom na účet č. 262 985 2859/1100. Do poznámky pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko, dátum a názov vzdelávania. Ak ste samoplatiteľ, doklad o vklade z banky Vám slúži aj ako doklad o zaplatení.

Doklad o zaplatení je potrebné priniesť so sebou na vzdelávanie. Na základe neho Vám bude vystavená a zaslaná faktúra.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

1. Názov organizácie OZ PROFKREATIS
2. Právna forma Občianske združenie (nezisková organizácia)
3. IČO 30815321
4. Predmet činnosti Vzdelávanie
5. Adresa Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava
6. Číslo telefónu, faxu, e-mail 0903/468345, 0903/478002, prokreatis.oz@gmail.com
7. Bankové spojenie 2629852859/1100