Sociálna psychológia školy, resp. ako zlepšovať vzťahy v škole a v triede, s učiteľmi a rodičmi?

Cieľom programu je rozvoj vhodných komunikačných zručností potrebných pre dobré interpersonálne vzťahy v školskom prostredí.

Program je zameraný na:

 • teoretické poznatky o malých sociálnych skupinách, o štruktúre triedy a statusoch jednotlivých žiakov
 • používanie diagnostických metód na poznávanie sociálnych vzťahov v triede:
  • sociálnych vzťahov
  • sociálnej súdržnosti
  • sociálnej klímy
  • sociálnych statusov v triede
 • rozvíjanie pozitívnych vzťahov v triede
 • bariéry v komunikácií na pracovisku
 • prekonávanie bariér v komunikácií
 • efektívne riešenie konfliktov s rodičom, na pracovisku
 • možnosti efektívnej komunikácie a spolupráce s rodičom, iným pedagógom, vedením školy

Program trvá 1 deň – 3 hodiny a jeho cena je 50 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.