Vami vybraná iná téma

Na základe Vašich požiadaviek Vám vieme vypracovať program, ktorý bude spĺňať všetky Vaše podmienky, bude tzv. šitý na mieru. Program vzdelávania môže byť naplnený akoukoľvek odlišnou témou alebo kombináciou programov určených pre učiteľov a výchovných poradcov.

Cena dohodou, závisí od náplne programu, dĺžky vzdelávania a potrebných materiálov.