Asertivita a zvládnutie stresu

Program zameraný na otvorené a primerané vyjadrovanie svojich myšlienok, názorov, postojov a citov v každodenných stresových situáciách.

Program je zameraný na:

 • typy sociálneho správania (submisivita, pasivita, agresivita, manipulácia, asertivita)
 • asertivitu a jej význam v komunikácií
 • sebapoznanie a mapovanie asertívnych zručností
 • asertívne ľudské práva
 • zásady budovania dobrých vzťahov medzi ľuďmi
 • vplyv konfliktov a stresu na pracovisku na výkon a efektivitu práce
 • konflikt a stres (vplyv stresu na konflikty a stres ako dôsledok neasertívneho správania druhých)
 • identifikácia neverbálnych prejavov neasertívneho správania (submisívneho, pasívneho, agresívneho a manipulatívneho)
 • základné techniky asertívneho správania (pokazená gramofónová platňa, dosahovanie kompromisu, otvorené dvere, sebaotvorenie)
 • asertívne vyjadrovanie, nácvik zvládania emocionálne vypätých situácií prostredníctvom asertívnych techník
 • rozvoj aktívneho počúvania (povzbudzovanie, objasňovanie, parafrázovanie, zrkadlenie pocitov, zhrnutie, uznanie a potvrdzovanie)
 • transakčná analýza – rozbor vnútornej dynamiky medziľudskej komunikácie, korekcia nesprávnych foriem

Program trvá 1deň – 9 hodín a jeho cena je 170 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.