Kariérové poradenstvo pre teenagerov

Zamerané na voľbu strednej školy.

Cieľom kariérového poradenstva je odporúčanie druhu školy a odborného zamerania, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní teenagerovi profesionálnu sebarealizáciu. Ide o informačné, diagnostické a konzultačno – poradenské aktivity skúsených odborníkov z radov psychológov a kariérových poradcov určené mládeži a jej príprave pre správnu voľbu profesijnej kariéry.

Súčasťou kariérového poradenstva je psychologická diagnostika zameraná na zistenie:

  • inteligencie a špecifických schopností
  • pamäti
  • osobnostných vlastností
  • motivácie
  • profesijných záujmov

Pri zisťovaní osobných predpokladov pre profesijné zameranie, študijný odbor a budúcu profesiu využívame moderné psychodiagnostické testy, dotazníky a počítačové programy. V prípade potreby ju rozširujeme o diagnostiku porúch učenia a správania.

Psychologická diagnostika sa realizuje individuálne alebo skupinovo.
Poplatok za komplexné služby je 60€. V cene poplatku sú zahrnuté použité testy, administrácia, vyhodnotenie testovej batérie, vyhotovenie odborného psychologického posudku, záverečná individuálna poradenská konzultácia.

SPRÁVNA VOĽBA ŠKOLY JE CESTOU K PROFESIONÁLNEJ SPOKOJNOSTI !