Výber pracovníkov

Program zameraný na zistenie vhodnosti kandidáta na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície a miesta.

Cieľom programu je:

 • stratégia obsadzovania pracovného miesta
 • potreby organizácie, potreby pracovného miesta
 • popis pracovného miesta
 • kritéria – konkrétny profil pracovníka
 • príprava na vedenie prijímacieho pohovoru
 • najčastejšie chyby pri vnímaní iných/uchádzačov: stereotypy, predsudky, osobné skúsenosti, stres
 • rozpoznanie schopností pracovnej výkonnosti a riešenia pracovných úloh uchádzača
  • osobné tempo práce
  • kvantita a kvalita, rýchlosť a chybovosť riešenia úloh v pracovnom výkone
  • schopnosť rýchlo a správne rozhodovať a efektívne riešiť problémy
  • matematicko-logické myslenie, logické usudzovanie, schopnosť analýzy, syntézy a generalizácie
  • názorové, celostné myslenie
  • percepčná rýchlosť vo vizuálnej oblasti, schopnosť adekvátneho a presného vnímania
  • priestorová a plošná predstavivosť
  • tvorenie úsudku, samostatnosť v myslení, praktické myslenie
  • kombinačné schopnosti, chápanie vzťahov, flexibilita v myslení, adaptácia na nové situácie
 • rozpoznanie latentných vlastností uchádzača
  • poznanie osobnostných vlastností a temperamentu
  • interpersonálne správanie, schopnosť nadväzovať sociálne vzťahy
  • schopnosť niesť zodpovednosť
  • odhadnutie emocionálneho stavu a spôsobov reagovania druhého človeka
  • vnímanie kultúrnych odlišností
  • adekvátne a efektívne riešenie pracovného konfliktu
  • voľba vhodného sociálneho správania v situácii záťaže, stresu a krízy na pracovisku
  • asertívne presadzovanie svojich požiadaviek a návrhov
 • analýza informácií o kandidátoch

Program trvá 2 dni po 7 hodín a jeho cena je 270 €/osoba. Poplatok za potvrdenie o absolvovaní programu je 10 €/osoba.