Test školskej zrelosti, resp. ako zistiť predpoklady dieťaťa pre školu?

Cieľom programu je získanie poznatkov a zručností pre orientačný odhad:

 • celkovej úrovne školskej spôsobilosti,
 • úrovne rozvoja významných kognitívnych procesov a
 • prognózy školských výkonov v materinskom jazyku, matematike, čítaní a písaní detí vstupujúcich do školy (5. – 6. ročných) prostredníctvom Kresebného testu školskej spôsobilosti (KTS).

O teste:

 • KTS je Dánsky test školskej spôsobilosti (lektorky majú autorskú licenciu z Dánska)
 • je určený pre učiteľky MŠ a učiteľky prvých ročníkov ZŠ
 • je modifikovaný na naše podmienky
 • práca s testom je nenáročná a jednoduchá na administráciu

V cene za vzdelávanie je zahrnuté:

 • príručka pre administráciu a vyhodnotenie
 • celá diagnostická batéria
 • preskúšanie
 • certifikát

Program trvá 1 deň – 4 hodiny a jeho cena je 120 €/osoba.