Kariérové poradenstvo pre ZŠ a SŠ, resp. ako efektívne robiť kariérové poradenstvo pre teenagerov?

Cieľom programu je získanie zručností pre prácu s programom PROFTEENS určenom na poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a voľby strednej a vysokej školy.

Program je zameraný na:

  • oboznámenie sa so štruktúrou, obsahom, metódami, technikami a výsledkami preventívneho programu PROFTEENS
  • rozvoj zručností pre orientáciu v oblasti:
    • inteligencie a špecifických schopností žiaka
    • osobnostných vlastností a predpokladov žiaka
    • profesijných záujmov žiaka
  • rozvoj spôsobilostí pre poskytnutie poradenstva pri výbere konkrétnej strednej alebo vysokej školy
  • rozvoj potrebných schopností a zručností žiaka na základe jeho zistených predpokladov/rezerv

Program trvá 1 deň – 3 hodiny a jeho cena je 80 €/osoba.
V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o absolvovaní programu je poplatok 10 €/osoba.