Učitelia a výchovní poradcovia

Pedagogicko-psychologická diagnostika pre učiteľov, resp. ako lepšie poznávať žiakov?50 €/osoba
Sociálna psychológia školy, resp. ako zlepšovať vzťahy v škole a v triede, s učiteľmi
a rodičmi?
50 €/osoba
Kariérové poradenstvo pre ZŠ a SŠ, resp. ako efektívne robiť kariérové poradenstvo
pre teenagerov?
80 €/osoba
Test školskej zrelosti, resp. ako zistiť predpoklady dieťaťa pre školu?120 €/osoba
Test kognitívneho vývinu, resp. ako zistiť úroveň poznávacieho vývinu žiakov?80 €/osoba
Získavanie osobných a odborných spôsobilostí100 €/osoba
Neprimerané správanie žiakov s dôrazom na ADHD60 €/osoba
Vzdelávací program rozvíjania efektívneho učenia žiakov50 €/osoba
Zvládanie stresových situácií, efektívne riešenie problémov v školskom prostredí50 €/osoba
Rozvoj emocionálnej inteligencie učiteľa60 €/osoba
Vami vybraná iná téma

* V prípade záujmu o vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu si môžete nakombinovať viaceré kurzy podľa vášho výberu.

** V prípade záujmu o skupinovú prednášku (10 a viac osôb) je možné získať zľavu 15%.

*** V prípade záujmu účastníka o viaceré kurzy si môže uplatniť zľavu 15%.

**** V prípade záujmu o vzdelávanie vo Vašom meste, obci, škole si do ceny započítame aj náklady spojené s cestou, prípadne ubytovaním lektorov.