Učitelia a výchovní poradcovia

Pedagogicko-psychologická diagnostika pre učiteľov, resp. ako lepšie poznávať žiakov? 50 €/osoba
Sociálna psychológia školy, resp. ako zlepšovať vzťahy v škole a v triede, s učiteľmi
a rodičmi?
50 €/osoba
Kariérové poradenstvo pre ZŠ a SŠ, resp. ako efektívne robiť kariérové poradenstvo
pre teenagerov?
80 €/osoba
Test školskej zrelosti, resp. ako zistiť predpoklady dieťaťa pre školu? 120 €/osoba
Test kognitívneho vývinu, resp. ako zistiť úroveň poznávacieho vývinu žiakov? 80 €/osoba
Získavanie osobných a odborných spôsobilostí 100 €/osoba
Neprimerané správanie žiakov s dôrazom na ADHD 60 €/osoba
Vzdelávací program rozvíjania efektívneho učenia žiakov 50 €/osoba
Zvládanie stresových situácií, efektívne riešenie problémov v školskom prostredí 50 €/osoba
Rozvoj emocionálnej inteligencie učiteľa 60 €/osoba
Vami vybraná iná téma:

* V prípade záujmu o vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu si môžete nakombinovať viaceré kurzy podľa vášho výberu.
** V prípade záujmu o skupinovú prednášku (10 a viac osôb) je možné získať zľavu 15%.
*** V prípade záujmu účastníka o viaceré kurzy si môže uplatniť zľavu 15%.
**** V prípade záujmu o vzdelávanie vo Vašom meste, obci, škole si do ceny započítame aj náklady spojené s cestou, prípadne ubytovaním lektorov.